یکشنبه, 17 فروردين 1399   
42001

اخبار ایران سازه

 

                                                                               

 

بهسازی ورزشگاه کارگری شهید معتمدی

 

در قالب تفاهم نامه همکاری شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین با محوریت شرکت ایران سازه ، بخشی از بهسازی ورزشگاه  شهید معتمدی کارگران را بر عهده گرفت.

 

 

 

 

 

ورزشگاه کارگران شهید معتمدی یکی از قدیمی ترین ورزشگاه های تهران است که در جهت استفاده عمومم مردم و به ویژه کارگران کشور فعالیت دارد.

 

 

 

 

 

بر پایه این گزارش بهسازی این مجموعه در بخش زمین فوتبال ، سالن کشتی و برخی اماکن دیگر این مجموعه تا قبل از شروع دوباره برنامه های ورزشی و فصل پرکاری مجموعه بهسازی خواهد شد.