۲۱
فروردین

بررسی آخرین وضعیت پروژه برج باغ تبریز

با دستور مدیر عامل شرکت ایران‌سازه صورت گرفت

 

صبح روز دوشنبه 20 فروردین ۱۴۰۳، آخرین وضعیت پروژه برج باغ تبریز با حضور سرپرست معاونت فنی و اجرایی، مدیر و اعضای پروژه، مدیر حقوقی، مدیر حراست و مدیران عامل شرکت های پیمانکار(رناپ و دورال) در محل سایت پروژه برج باغ تبریز بررسی شد.

 در این جلسه 8 ساعته ،دستورات جناب آقای رضا رحیمی مدیر عامل شرکت ایران سازه، به پیمانکاران ابلاغ و نسبت به تسریع روند اجرایی پروژه طبق تعهدات و توافقات انجام شده،تأکید گردید.