۳۰
دی

جلسه بازگشایی پاکات مزایده برج سایه کیش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران سازه، روز سه شنبه 30 دیماه با حضور داریوش احمدتبار مدیرعامل شرکت، اعضای هیات مدیره، اعضای کمیسیون شرکت ایران سازه و همچنین نمایندگان دستگاه های نظارتی جلسه بازگشایی پاکات مزایده برخی از واحدهای برج سایه کیش برگزار شد.