۰۹
مرداد

جلسه شورای مدیران ایران سازه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران سازه، ساعت 14.30 رو شنبه 8 مرداد جلسه شورای مدیران شرکت ایران سازه برگزار شد. در این جلسه مهندس حامد مفیدی مدیرعامل شرکت ضمن بررسی آخرین چارت سازمانی، شرح وظایف واحدهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و با مدیران شرکت در مورد اهداف و رویکرد آتی ایران سازه به بحث و تبادل نظر پرداخت.