خدماتی رفاهی – هتل بین المللی پارس ائل گلی تبریز

شرکت ایران سازه > پروژه های خدماتی رفاهی > خدماتی رفاهی – هتل بین المللی پارس ائل گلی تبریز

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: هتل بین المللی پارس ائل گلی تبریز

محل پروژه : تبریز، جاده ائل گلی، مشرف به پارک ائل گلی