مسکونی – نگین – تبریز

شرکت ایران سازه > پروژه های مسکونی > مسکونی – نگین – تبریز

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: نگین ولیعصر

کاربری: مسکونی

محل پروژه : تبریز – نگین پارک

مساحت زمين : 9051 متر مربع

زيربناي كل پروژه :  98296 متر مربع

تعداد واحد : 300 واحد

تعداد طبقات : 9

تعداد طبقات: 4 بلوک 17-18-19-23 طبقه

آخرین وضع موجود: در حال تکمیل 24.69% پیشرفت – ساخت و نصب اسکلت و اجرای سقف و دیوار برشی