مسکونی – برج باغ تبریز – تبریز

شرکت ایران سازه > پروژه های مسکونی > مسکونی – برج باغ تبریز – تبریز

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: برج باغ تبریز

کاربری : مسکونی

محل پروژه : تبریز – خیابان ولیعصر

مساحت زمين : 4606 متر مربع

زيربناي كل پروژه :36486 متر مربع

تعداد واحد : 79

تعداد طبقات : 32

 تأسیسات پروژه : موتورخانه مرکزی – هوشمندسازی – اسپیلیت

در حال تکمیل 44/85% پیشرفت

آخرین وضع موجود: ساخت و نصب اسکلت و اجرای سقف و دیوار برشی