مسکونی – برج باغ تبریز (تاوریژ) – تبریز

شرکت ایران سازه > پروژه های مسکونی > مسکونی – برج باغ تبریز (تاوریژ) – تبریز

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: برج باغ تبریز (تاوریژ)

کاربری : مسکونی

محل پروژه : تبریز – خیابان ولیعصر

مساحت زمين : 4606 متر مربع

زيربناي كل پروژه :36486 متر مربع

تعداد واحد : 87

تعداد طبقات : 32

 تأسیسات پروژه : موتورخانه مرکزی – هوشمندسازی – اسپیلیت

تعداد واحد: 24

در حال تکمیل 30.72% پیشرفت

آخرین وضع موجود: ساخت و نصب اسکلت و اجرای سقف و دیوار برشی