اداری – شرکت توسعه صنعتی ایران – تهران

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری – شرکت توسعه صنعتی ایران – تهران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: شرکت توسعه صنعتی ایران

محل پروژه :  تهران خیابان احمد قصیر

مساحت زمين : 500 متر مربع

زيربناي كل پروژه : 2700 متر مربع

تعداد طبقات : 8 طبقه