اداری تجاری – پارس بلوک 5 (یاقوت) – مشهد

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری تجاری – پارس بلوک 5 (یاقوت) – مشهد

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: مجتمع پارس بلوک 5 (یاقوت)

محل پروژه : مشهد

کاربری: اداری تجاری

مساحت زمين : 1820 متر مربع

زيربناي مفید : 4725 متر مربع

تعداد واحد: 39

آخرین وضع موجود: خاتمه یافته و واگذار شده است .