مسکونی – مجتمع مسکونی فانوس دریا – مازندران

شرکت ایران سازه > پروژه های مسکونی > مسکونی – مجتمع مسکونی فانوس دریا – مازندران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: مجتمع مسکونی فانوس دریا

محل پروژه : مازندران –  نمک آبرود

مساحت زمين : 2380 متر مربع

زيربناي كل پروژه : 6981 متر مربع

تعداد طبقات : 11 طبقه

تعداد واحد: 33 واحد