مسکونی – مجتمع مسکونی زنبق فرمانیه – تهران

شرکت ایران سازه > پروژه های مسکونی > مسکونی – مجتمع مسکونی زنبق فرمانیه – تهران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: مسکونی زنبق

محل پروژه : تهران – فرمانیه

مساحت زمين : 1497 متر مربع

زيربناي كل پروژه : 1890 متر مربع

تعداد طبقات : 22 طبقه

تعداد واحد: 57 واحد