مسکونی – پارس مشهد (برلیان) – مشهد

شرکت ایران سازه > پروژه های مسکونی > مسکونی – پارس مشهد (برلیان) – مشهد

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: مجتمع مسکونی پارس مشهد (برلیان)

محل پروژه : مشهد – بلوار وکیل آباد

زيربناي كل پروژه :  7858 متر مربع

تعداد طبقات : 7 طبقه

تعداد واحد: 30 واحد