اداری تجاری – ونک شیراز – تهران

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری تجاری – ونک شیراز – تهران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه : ونک شیراز

محل پروژه : تهران ، خیابان ونک

مساحت زمين : 2021 متر مربع

زيربناي كل پروژه : 16854 متر مربع

تعداد طبقات : 14

آخرین وضع موجود: در حال تکمیل 99.95% پیشرفت (تحویل به خریدار (بانک رفاه) و در حال اخذ پایان کار)