اداری تجاری – سایه جردن (خاک چینی) – تهران

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری تجاری – سایه جردن (خاک چینی) – تهران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: مجتمع اداری تجاری سایه جردن (خاک چینی)

محل پروژه : تهران-  خیابان آفریقا

زيربناي كل پروژه : 4918 متر مربع

تعداد طبقات : 11 طبقه

تعداد واحد: 14 واحد