اداری تجاری – برج های سهیل و شهاب – تهران

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری تجاری – برج های سهیل و شهاب – تهران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: برج های سهیل و شهاب

محل پروژه : تهران – بزرگراه نواب

زيربناي كل پروژه : 29266 متر مربع

تعداد طبقات : 9 – 11- 13- 19 طبقه