اداری – شرکت صنایع مس باهنر – تهران

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری – شرکت صنایع مس باهنر – تهران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: شرکت صنایع مس شهید باهنر

محل پروژه : تهران – بلوار کشاورز

زيربناي كل پروژه :2375 متر مربع

تعداد طبقات : 8 طبقه