اداری – دفتر مرکزی شرکت سیمان ارومیه – تهران

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری – دفتر مرکزی شرکت سیمان ارومیه – تهران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: دفتر مرکزی شرکت سیمان ارومیه

محل پروژه : تهران – بخارست

مساحت زمین : 423 متر مربع

زیر بنای کل : 2034 متر مربع

تعداد طبقات : 7 طبقه