اداری تجاری – دفتر مرکزی شرکت توزیع دارو پخش – تهران

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری تجاری – دفتر مرکزی شرکت توزیع دارو پخش – تهران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: شرکت توزیع دارو پخش – دفتر مرکزی

محل پروژه : تهران – خیابان ولیعصر

مساحت زمین : 580 متر مربع

زیر بنای کل : 1350 متر مربع

تعدد طبقات : 6 طبقه