اداری – ساختمان سابق وزارت رفاه و تامین اجتماعی – تهران

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری – ساختمان سابق وزارت رفاه و تامین اجتماعی – تهران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: ساختمان اداری وزارت رفاه و تامین اجتماعی

محل پروژه : تهران – میدان ونک

مساحت زمین : 2675 متر مربع

زیر بنای کل : 1350 متر مربع

تعداد طبقات : 6 طبقه