اداری – بانک صنعت و معدن – تهران

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری – بانک صنعت و معدن – تهران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه:  دفتر مرکزی بانک صنعت و معدن

محل پروژه : تهران – خیابان ولیعصر

مساحت زمین :  2032 متر مربع

زیر بنای کل :26500 متر مربع

تعداد طبقات : 19 طبقه