اداری -ساختمان مرکزی بانک رفاه کاگران – تهران

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری -ساختمان مرکزی بانک رفاه کاگران – تهران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: بانک رفاه کارگان – ساختمان مرکزی

محل پروژه : تهران – خیابان شیراز

زیر بنای کل : 8504 متر مربع

تعداد طبقات ک 6 طبقه