اداری تجاری – مجتمع ستا سنتر – مشهد

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری تجاری – مجتمع ستا سنتر – مشهد

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه:  مجتمع اداری تجاری ستا سنتر

محل پروژه : امشهد بلوار وکیل آباد

زيربناي كل پروژه : 14033 متر مربع

تعداد طبقات : 6 طبقه