اداری – دفتر مرکزی اپراتور رایتل – تهران

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری – دفتر مرکزی اپراتور رایتل – تهران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: ساختمان اداری و دفتر مرکزی اپراتور رایتل

محل پروژه : تهران خیابان ولیعصر

زيربناي كل پروژه : 9778 متر مربع

تعداد طبقات : 12 طبقه