اعضای هیأت مدیره

شرکت ایران سازه > اعضای هیأت مدیره

سید محمد حسین حسینی

رئیس هیئت مدیره

حامد مفیدی نائینی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره اطلاعات بیشتر

حامد قادرمزی

عضو هیئت مدیره

احمد ره پیمای نرگسی

عضو هیئت مدیره و مدیر امور ویژه

صالح امین فر

عضو هیئت مدیره