اداری تجاری – پارس مشهد بلوک 2 (مجتمع عقیق) – مشهد

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری تجاری – پارس مشهد بلوک 2 (مجتمع عقیق) – مشهد

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: پارس مشهد بلوک 2 – مجتمع اداری تجاری عقیق

کاربری : اداری – تجاری

محل پروژه : مشهد

مساحت زمين : 2814 متر مربع

زيربناي مفید  : 6354 متر مربع

تعداد واحد : 60

تعداد طبقات:2طبقه+همکف

آخرین وضع موجود: خاتمه یافته و واگذار شده است