اداری تجاری – پارس بلوک 3 – مشهد

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری تجاری – پارس بلوک 3 – مشهد

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: مجتمع اداری تجاری پارس مشهد بلوک 3

محل پروژه : مشهد

کاربری: اداری تجاری

مساحت زمين : 3897 متر مربع

زيربناي مفید : 13513 متر مربع

تعداد واحد: 113

آخرین وضع موجود: خاتمه یافته و واگذار شده است