اداری تجاری – پارس بلوک 4 (زمرد) – مشهد

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری تجاری – پارس بلوک 4 (زمرد) – مشهد

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: مجتمع پارس مشهد بلوک  4 (مجتمع زمزم)

محل پروژه : مشهد

کاربری: اداری تجاری

مساحت زمين : 3396 متر مربع

زيربناي مفید :  8481 متر مربع

تعداد واحد: 75

آخرین وضع موجود: خاتمه یافته و واگذار شده است.