اداری- ساختمان سازمان تأمین اجتماعی شعبه 3 – مشهد

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری- ساختمان سازمان تأمین اجتماعی شعبه 3 – مشهد

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: پارس مشهد بلوک 1 (اداره تأمین اجتماعی شعبه 3 مشهد)

محل پروژه : مشهد

مساحت زمين : 739 متر مربع

زيربناي مفید :  5073 متر مربع

آخرین وضع موجود: خاتمه یافته و به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است.