مسکونی- رشدیه بلوک 24 (نیاوران5) – تبریز

شرکت ایران سازه > پروژه های مسکونی > مسکونی- رشدیه بلوک 24 (نیاوران5) – تبریز

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: مجتمع مسکونی رشدیه بلوک 24 (نیاوران 5)

محل پروژه : تبریز – رشدیه

کاربری: مسکونی

مساحت زمین : 2241

زیربنای کل : 12906

زیربنای مفید : 10165

تعداد واحد : 42 واحد

تعداد طبقات: 10

آخرین وضع موجود: خاتمه یافته