مسکونی – رشدیه بلوک 23 (سایه 1) – تبریز

شرکت ایران سازه > پروژه های مسکونی > مسکونی – رشدیه بلوک 23 (سایه 1) – تبریز

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: مجتمع مسکونی رشدیه بلوک 23 (سایه 1) – تبریز

محل پروژه :  تبریز – رشدیه

کاربری: مسکونی

مساحت زمین : 2230 متر مربع

زیربنای کل : 11341 متر مربع

زیربنای مفید : 8666 متر مربع

تعداد واحد : 52 واحد

تعداد طبقات: 9

آخرین وضع موجود: خاتمه یافته در مرحله اخذ پایانکار