مسکونی رشدیه بلوک 22 (سایه 2) – تبریز

شرکت ایران سازه > پروژه های مسکونی > مسکونی رشدیه بلوک 22 (سایه 2) – تبریز

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: مسکونی رشدیه بلوک 22 (سایه 2)

کاربری: مسکونی

شهر : تبریز – رشدیه

مساحت زمین : 2123

زیربنای کل : 11172

زیربنای مفید : 8440

تعداد واحد : 52 واحد

تعداد طبقات: 9

آخرین وضع موجود: خاتمه یافته در مرحله اخذ پایانکار