مسکونی – رشدیه بلوک 14(مهتاب) – تبریز

شرکت ایران سازه > پروژه های مسکونی > مسکونی – رشدیه بلوک 14(مهتاب) – تبریز

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: مجتمع مسکونی رشدیه قطعه 14 (مهتاب)

محل پروژه : تبریز

کاربری: مسکونی

شهر : تبریز

مساحت زمین : 2304

زیربنای کل : 9889

زیربنای مفید : 6903

تعداد واحد : 50 واحد

تعداد طبقات: 8

آخرین وضع موجود: خاتمه یافته در مرحله اخذ پایانکار