مسکونی – مجیدیه – تهران

شرکت ایران سازه > پروژه های مسکونی > مسکونی – مجیدیه – تهران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: مجتمع مجیدیه

محل پروژه : تهران – مجیدیه شمالی

کاربری : مسکونی

مساحت زمين : 2848 متر مربع

زيربناي كل پروژه :  11488 متر مربع

تعداد واحد: 80

تعداد طبقات : 7

آخرین وضع موجود: خاتمه یافته در مرحله واگذاری