اداری تجاری – کوکب – کرج

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری تجاری – کوکب – کرج

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه:  مجتمع اداری کوکب

محل پروژه : البرز – کرج – 45 متری گلشهر

کاربری : اداری تجاری

مساحت زمين : 1780 متر مربع

زيربناي مفید : 6598 متر مربع

تعداد واحد : 10 واحد اداری + 4 واحد تجاری

آخرین وضع موجود: خاتمه یافته