مسکونی – یارمحمدی(دروس) – تهران

شرکت ایران سازه > پروژه های مسکونی > مسکونی – یارمحمدی(دروس) – تهران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: دروس (یارمحمدی)

محل پروژه : تهران – دروس

مساحت زمين : 2238 متر مربع

زيربناي كل پروژه : 9553 متر مربع

تعداد واحد: 27

 تأسیسات پروژه : موتورخانه مرکزی – هوشمندسازی – اسپیلیت

آخرین وضع موجود: خاتمه یافته در مرحله اخذ پایانکار