اداری تجاری – پارس بلوک 6 (فیروزه) – مشهد

شرکت ایران سازه > پروژه های اداری تجاری > اداری تجاری – پارس بلوک 6 (فیروزه) – مشهد

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: مجتمع پارس بلوک 6 (مجتمع فیروزه)

محل پروژه : مشهد

کاربری : اداری تجاری

مساحت زمين : 717 متر مربع

زيربناي مفید  : 2364 متر مربع

تعداد واحد: 28

آخرین وضع موجود: خاتمه یافته و واگذار شده است