خدماتی رفاهی – هتل بین المللی ستاره پارس کرمان

شرکت ایران سازه > پروژه های خدماتی رفاهی > خدماتی رفاهی – هتل بین المللی ستاره پارس کرمان

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه:  هتل 5 ستاره پارس کرمان

محل پروژه :  کرمان، بلوار فرهنگیان

مالک : شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

مجری : شرکت ایران سازه