خدماتی رفاهی – هتل بین المللی پارس مشهد

شرکت ایران سازه > پروژه های خدماتی رفاهی > خدماتی رفاهی – هتل بین المللی پارس مشهد

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: هتل بین المللی پارس مشهد

محل پروژه : مشهد، وکیل آباد

مالک : شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

مجری: شرکت ایران سازه