مسکونی جمال آباد – تهران

شرکت ایران سازه > پروژه های مسکونی > مسکونی جمال آباد – تهران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: جمال آباد

کاربری : مسکونی

محل پروژه : تهران – شهید باهنر

مساحت زمين : 4494 متر مربع

زيربناي كل پروژه : 53652 متر مربع

تعداد طبقات : 25

تعداد واحد: 216

آخرین وضع موجود: در حال اجرا 8/95% پیشرفت – اجرای اسکلت