۲۷
شهریور

آیین تودیع و معارفه عضو هیئت مدیره شرکت ایران سازه

 

آیین تودیع و معارفه عضو هیئت مدیره شرکت ایران سازه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران سازه عصر روز دوشنبه 27 شهریور ماه جلسه معارفه آقای دکتر حامد قادرمرزی عضو موظف هیئت مدیره شرکت ایران سازه و تودیع آقای مهندس حامد محتشمی پور برگزار شد.

 

 

 


در این مراسم با حضور مهندس مفیدی مدیرعامل محترم و دیگر اعضای هیئت مدیره شرکت ایران سازه از تلاش های مهندس محتشمی پور تقدیر شد.