۲۵
اردیبهشت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران‌سازه (سهامی خاص) به شماره ثبت 78552 و شناسه ملی 10101233963

      بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1403/03/06 به نشانی : خیابان کریمخان زند خیابان ایرانشهر پلاک 237 تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانند. دستور جلسه : 1-استماع...

اطلاعات بیشتر