ماه: مرداد 1402

 • ۰۳
  مرداد

  آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای با ارزیابی کیفی)

    شرکت ایران سازه در نظر دارد عملیات اجرایی باقیمانده ساخت ونصب اسکلت فلزی در پروژه برج باغ تبریز را از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی به پیمانکار  واجد شرایط واگذار نماید: محل اجرای کار: شهر تبریز مهلت دریافت اسناد: از روز دوشنبه 1402/05/02 تا ساعت 14 روز...

  اطلاعات بیشتر
 • ۱۸
  تیر

  آگهی فراخوان عمومی شرکت ایران سازه

  شرکت ایران‌سازه وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در نظر دارد فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان مصالح و تجهیزات خود را بروزرسانی نماید؛ لذا از کلیه شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز اشخاص حقیقی، دعوت می‌گردد تا با مراجعه  به سایت شرکت به نشانی iransazeh.ir نسبت...

  اطلاعات بیشتر