۰۱
آذر

آگهی مزایده عمومی ایران سازه – برگزار شده

شرکت ایران‌سازه در نظر دارد، تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده عمومی با وضع موجود و مشخص شده به فروش برساند. به گزارش شستا رسانه، شرکت ایران‌سازه در نظر دارد، تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده عمومی با وضع موجود و مشخص شده به فروش...

اطلاعات بیشتر