۱۶
اسفند

جلسه بازگشایی پاکات مزایده عمومی ایران سازه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران سازه، روز سه شنبه 16 اسفندماه 1401 با حضور مهندس حامد مفیدی مدیرعامل شرکت، اعضای هیات مدیره، اعضای کمیسیون شرکت و همچنین نمایندگان دستگاه های نظارتی جلسه بازگشایی پاکات مزایده عمومی شرکت ایران سازه برگزار شد.    

اطلاعات بیشتر