۳۱
اردیبهشت

جلسه مشترک ایران سازه، شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین گروه صنعتی سلولوزی تأمین گسترنوین، شرکت مشاوران خانه سازی برگزار شد

پیرو جلسات متعدد امکان سنجی و طرح توجیهی اقتصادی پروژه اراضی بابلسر، صبح امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱جلسه مشترک بین شرکت ایران‌سازه، شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین، گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین(تاسیکو)،مشاوران خانه سازی ایران و برگزار گردید .

 

این جلسه که با حضور مهندس رحیمی مدیر عامل، دکتر قادرمرزی و مهندس نرگسی از اعضای هیئت مدیره و سرپرست معاونت‌ فنی و مهندسی شرکت ایران سازه، مهندس موسوی معاون فنی و عمرانی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین، دکتر اسدزاده سرپرست تاسیکو و مهندس عابدین‌زاده معاونت فنی شرکت مشاوران خانه سازی ایران برگزار شد، بار دیگر نسبت به تمامی نکات از جمله طرح ها و رویکردها، بررسی اسناد و مدارک، فرایند مطالعات بحث و بررسی جوانب فنی و اقتصادی دقیق تر پروژه اراضی بابلسر پرداخته شد. گفته می شود که با اجرایی شدن پروژه اراضی بابلسر گام بزرگی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی در سطح استان مازندان و شهر بابلسرخواهد بود .