۰۸
بهمن

جواد حاضری مدیر حقوقی ایران سازه شد

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران سازه با حکم داریوش احمدتبار مدیرعامل شرکت ایران سازه، ‌جواد حاضری به عنوان مدیر حقوقی شرکت ایران سازه منصوب و طی مراسمی با حضور مدیران شرکت معارفه شد.

مدیر حقوقی مدیر حقوقی مدیر حقوقی