۰۳
مرداد

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای با ارزیابی کیفی)

 

شرکت ایران سازه در نظر دارد عملیات اجرایی باقیمانده ساخت ونصب اسکلت فلزی در پروژه برج باغ تبریز را از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی به پیمانکار  واجد شرایط واگذار نماید:

 • محل اجرای کار: شهر تبریز
 • مهلت دریافت اسناد: از روز دوشنبه 1402/05/02 تا ساعت 14 روز پنجشنبه 1402/05/12
 • دریافت پیشنهاد: تا ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1402/05/15
 • بازگشایی پاکات: ساعت 10:00 روز سه‌شنبه مورخ 1402/05/17 برای پاکت (الف و ب) و روز یکشنبه مورخ 1402/05/22 ساعت 10:00 برای پاکت (ج)
 • مدت پیمان : 6 ماه شمسی
 • شرح مختصری از پروژه: حدود 2300 تن از عملیات نصب اسکلت فلزی در پروژه برج باغ تبریز باقیمانده است که از این مقدار 1000 تن اسکلت نیاز به ساخت داشته و حدود 1300 تن ساخته شده و تنها نیاز به نصب دارد.
 • صلاحیت مورد نیاز شرکت در مناقصه: عضویت در سندیکای تولیدکنندگان سازه های فولادی ایران

تذکر مهم 1: اسناد مناقصه مربوط به مناقصه‌گرانی که حداقل 65 امتیاز از اسناد ارزیابی کیفی را کسب نموده‌اند، بازگشایی خواهد شد و پاکت مالی مربوط به مناقصه‌گرانی که حائز حداقل امتیاز کیفی نگردیده‌اند بصورت ممهور عودت داده می‌شود.

 • قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: دریافت اسناد کاملا رایگان خواهد بود.
 • مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: معرفی نامه کتبی
 • میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 50/000/000/000 ریال (پنجاه میلیارد ریال) بصورت فیش واریزی بحساب شماره 1734/318/1865/792/1 نزد بانک توسعه تعاون 1734 قابل واریز و شناسه واریز در کلیه شعب بنام شرکت ایران سازه یا ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت ایران سازه با اعتبار سه ماه و قابل تمدید.
 • محل دریافت و تسلیم اسناد مناقصه: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور (توانیر)کوچه روانسر، شماره 8، تلفکس 42001
 • هزینه انتشار آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد.
 • چاپ نوبت اول : 1402/05/02