۱۰
تیر

بازدید مدیر عامل و هیئت همراه از روند پروژه برج باغ تبریز

 

مهندس رحیمی به همراه جمعی از معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین و شرکت ایران سازه جهت بازدید ازروند پیشرفت پروژه برج باغ به شهرتبریز سفر کرد.

 

 

 

 

 

 

صبح روز شنبه مورخ 1403/04/09 مهندس رضا رحیمی به همراه آقایان مهندس موسوی معاون فنی و مهندسی ، مهندس مظاهری، مهندس قشمی و دکتر دادپور مدیر حراست شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین و همچنین آقایان مهندس مرادی قائم مقام مدیر عامل در امور عمرانی، مهندس بدیعی مدیر فروش، دکترمقدم مدیر حقوقی و یاراحمدی مدیر حراست شرکت ایران سازه جهت بازدید از روند پیشرفت در ساخت پروژه برج باغ تبریز به این شهر سفر کرد .

 

 

 

 

 

 

رحیمی و هیئت همراه در سفر یک روزه خود طی دریافت گزارش از وضعیت پیشرفت پروژه از سوی عوامل اجرایی از آخرین سفرخود و بازدید از پروژه با توجه به موضوع مولد سازی و تسریع در ساخت و بهره‌وری از این پروژه عظیم که یکی از پروژه های با اهمیت شرکت ایران سازه و در پی آن شرکت های سیتا و شستا می باشد، ضمن برگزاری جلسه با مدیران و پیمانکاران این پروژه (رناپ و دورال) و تأکید مجدد نسبت به تسریع در روند ساخت، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص اجرای پروژه، برنامه زمانبندی، کیفیت اجرای کار و سایر موارد بیان داشت .