۰۷
خرداد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایران‌سازه برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران‌سازه، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایران سازه منتهی به 29 اسفند ماه  1402 در تاریخ یکشنبه 1403/03/06 ساعت 16:00 در محل سالن کنفرانس شرکت سرمایه گزاری سیمان تامین و با حضور سهامداران ، اعضاء هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت و حسابرس و بازرس ویژه برگزار شد.

در این جلسه ابتدا گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی منتهی به 1402/12/29  قرائت شد و سپس گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29 توسط معاون مالی و منابع انسانی شرکت ایران سازه قرائت گردید.
در این گزارش تشریح برنامه افزایش سرمایه شرکت، در خصوص برنامه‌های آتی به سهامداران اطلاع‌رسانی گردید و در خصوص مواردی همچون راه اندازی، مولد سازی و پیش رفت پروژ های در دست احداث مورد بحث و بررسی قرار گرفت . رضا رحیمی مدیر عامل شرکت ایران سازه پیرو ارائه گزارشات ارائه شده توسط معاون مالی و منابع انسانی و همچنین بازرس ویژه به اقدامات صورت گرفته  شرکت در راستای احقاق حق سهامداران و صیانت از حقوق بیت المال اشاره کرد و یکی از راههای برون رفت از شرایط بحرانی شرکت با توجه به دیدگاه مثبت مجموعه های سیتا و شستا حمایت ایشان را در مولد سازی و کمک مالی در پیش برد روند ساخت پروژه های در حال اجرا و رساندن به بهره وری دانست.