۱۵
بهمن

معارفه سرپرست شرکت ایران سازه

 

 

 

 

طی حکمی از سوی مدیرعامل سیتا، مهندس عبدالهی ثابت سرپرست شرکت ایران سازه شد.

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران سازه روز چهارشنبه ۱۱/ ۱۱/ ۱۴۰۲ و طی مراسمی با حضور مدیران شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و مدیران شرکت ایران سازه، جناب آقای مهندس عبدالهی ثابت به عنوان سرپرست شرکت ایران سازه منصوب و از زحمات مهندس مفیدی مدیرعامل سابق شرکت تقدیر شد.